Ο διακομιστής σας έχει PHP έκδ. 5.1.6, ενώ το WordPress 3.9.2 προαπαιτεί έκδ. 5.2.4.